scroll

""

[GIFT] 員瑛相片小卡 Vol.6
[GIFT] 員瑛相片小卡 Vol.6

[GIFT] 員瑛相片小卡 Vol.6

$999
  • Default Title
  • Type: ETC
員瑛相片小卡 Vol.6

購買任一員瑛相片小卡組合,即可獲得獨家未公開員瑛自拍小卡及證件照

* Forever Young Kristin - 棕色 + Dewy Kristin (Basic) - 棕色 相片小卡組合
* Sugar High Kristin Plus - 灰色 + Dolly Kristin - 灰色 相片小卡組合
* One&Only Kristin - 淺灰色 + One&Only Kristin - 橄欖色 相片小卡組合

- 贈品數量有限,有可能在無法事先預告的情況下贈完

- 贈品會自動加入符合資格之訂單,請確認您的購物車及結帳訂單內容

- 在相片小卡贈完後成立之訂單將不予補償

*非賣品*