scroll

"I love staring at my own little puddle"

Pondy Kristin - 灰色
Pondy Kristin - 灰色
Pondy Kristin - 灰色
Pondy Kristin - 灰色
Pondy Kristin - 灰色
Pondy Kristin - 灰色
Pondy Kristin - 灰色
Pondy Kristin - 灰色
Pondy Kristin - 灰色
Pondy Kristin - 灰色

Pondy Kristin - 灰色

$699
灰色
Pondy Kristin - 灰色
灰色
13.3mm
灰色
月拋
灰色
日拋
 • 灰色
 • 0.00
 • -0.50
 • -1.00
 • -1.25
 • -1.50
 • -1.75
 • -2.00
 • -2.25
 • -2.50
 • -2.75
 • -3.00
 • -3.25
 • -3.50
 • -3.75
 • -4.00
 • -4.25
 • -4.50
 • -4.75
 • -5.00
 • -5.50
 • -6.00
 • -6.50
 • -7.00
 • -7.50
 • -8.00
 • Type: 月拋
 • Material: PC+Silicone Hydrogel
 • Dia: 14.2mm
 • G.dia: 13.3mm
 • Base curve: 8.7mm
 • Water content: 48%
我喜歡凝視著自己的水中倒影
  • Type: 月拋
  • Pieces: 2片 / box
  • Dia(all): 13.3mm (14.2mm)

 • B/C: 8.7mm
 • Water: 48%
 • PC+Silicone Hydrogel

#湖中女神款 如同水中倒影般,反映出清澈而透亮的水潤眼神🧊

寧靜而和諧的漸層色調,搭配模糊的邊界處理,創造出自然立體效果